Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma
Faron Robert Pacewicz
ul. Szczecińska 36 A
75-137 Koszalin
NIP 669-109-07-75
REGON 330286340.

Jakie dane są przetwarzane ?

Sklep internetowy przechowuje dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w formularzu służącego do zakładania konta. Są to:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy, urzędu lub organizacji,
 • adres rozliczeniowy oraz dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Cel przetwarzania

 1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie.
 2. Realizacja zamówień.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Odbiorcy danych

 • przewoźnik realizujący dostawę towarów,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe
 • dostawca serwera,
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

Uprawnienia kupującego

1. Dostęp do danych osobowych.

2. Sprostowanie i usunięcie danych.

3. Ograniczenia przetwarzania.

4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.